Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang oleh ADUN Semambu Lee Chean Chung di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang

Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang oleh ADUN Semambu Lee Chean Chung di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang

MUQUADDIMAH

Terima kasih Dato Seri’ Yang Di-Pertua.

1. Saya menyokong penuh saranan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dalam Ucapan Titah Diraja yang mencadangkan supaya semua projek pembangunan bukan sahaja harus membawa impak positif kepada ekonomi negeri, tetapi juga harus mengambilkira kepentingan pemuliharaan alam sekitar dan generasi akan datang.

PEMBANGUNAN KALAH-KALAH
2. Dato Seri Yang Di-Pertua, Kerajaan Pahang harus memandang serius terhadap saranan ini. Saranan Pemangku Raja Pahang membawa maksud bahawa Kerajaan Pahang harus memastikan bahawa semua pembangunan di dalam negeri Pahang adalah “pembangunan menang-menang”, dengan izin “win-win development” yang membawa kepada pembangunan ekonomi dan di samping menjaga kelestarian alam sekitar.

3. Kerajaan harus bijak dalam merancang pembangunan kerana adalah tidak berbaloi sekiranya sesuatu pembangunan yang dilaksanakan itu hanya mendatangkan pembangunan ekonomi tetapi merosakkan alam sekitar. Apa yang lagi teruk adalah, Kerajaan Pahang kelihatan pernah melaksanakan projek “pembangunan kalah-kalah”, dengan izin, “lose-lose development” yang telah merosakkan alam sekitar, tetapi gagal membawa pembangunan ekonomi kepada Negeri Pahang.

4. Kita harus ingat apa yang berlaku ketika pelombongan bauksit giat dijalankan di Negeri Pahang di mana berjuta-juta ton tanah bauksit telah dieksport ke luar negeri tetapi Kerajaan Pahang gagal memperoleh hasil cukai yang setimpal melalui eksport bauksit. Di samping kerosakan alam sekitar akibat daripada pengubahan landskap di tapak bauksit, rakyat Pahang yang hidup di kawasan berhampiran laluan lori bauksit terpaksa sengsara akibat daripada pencemaran habuk dan debu. Apa yang paling teruk adalah selepas moratorium bermula, agensi kerajaan seperti Pegawai Bomba yang dibiayai oleh cukai rakyat diarahkan untuk membantu mencuci jalan yang dicemari. Bak kata pepatah cina, dengan izin, “赔了夫人又折兵”, yang membawa maksud “ingat mendatangkan untung tetapi pada akhirnya merugikan diri-sendiri” adalah amat sesuai untuk menggambarkan pelombongan bauksit di Negeri Pahang.

5. Dalam kes penjualan Kuantan Parade kepada syarikat Singapura pula, kerajaan Pahang kelihatan telah menjual satu kompleks membeli-belah yang berpotensi mendatangkan hasil kepada anak syarikat Kerajaan Pahang kepada syarikat asing. Mengapa melepaskan ayam yang mampu mengeluarkan telur emas kepada syarikat swasta? Saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam sidang DUN lepas iaitu – kita sepatutnya menyelamatkan Kuantan Parade! Kuantan Parade adalah milik anak Pahang! Tetapi atas perkara yang kita semua tahu tapi tidak dapat dielakkan, Kuantan Parade, bersama dengan East Coast Mall, akhirnya telah menjadi milikan Singapura.

PENCEMARAN TASIK CHINI & ISU ORANG ASAL
6. Dato Seri Yang Di-Pertua, saya memberi sokongan penuh saranan dalam Titah Diraja yang menekankan bahawa kawasan-kawasan berisiko tinggi seperti tanah tinggi, punca air dan seumpamanya mesti diambil kira dalam melaksanakan setiap rancangan pembangunan. Namun, saya merasa amat sedih kerana keadaan yang bertentangan telah berlaku di kawasan Tasik Chini yang teletak di dalam kawasan YAB Perdana Menteri Malaysia – Parlimen Pekan. Tasik Chini yang merupakan Warisan Negara & Rizab Biosfera UNESCO kini telah kehilangan daya tarikan pelancong dan malah menghadapi krisis yang besar.

7. Saya dimaklumkan bahawa terdapat beberapa orang wakil masyarakat Orang Asli yang peka tentang keselamatan tasik Chini telah hadir bersama dalam dewan yang mulia pada hari ini dan saya ingin mengalu-alukan kehadiran mereka yang peka terhadap isu pencemaran Tasik Chini.

8. Saya telah membuat lawatan ke Tasik Chini pada bulan lepas dan sedangkan lawatan saya dibuat pada waktu cuti sekolah, tiada seorang pun pelancong yang ditemui pada hari berkenaan. Izinkan saya membangkitkan beberapa isu yang kini dihadapi di Tasik Chini di dalam dewan yang mulia ini.

9. Isu yang pertama adalah isu kualiti air Tasik Chini – Air Tasik Chini kelihatan keruh Saya dimaklumkan oleh penduduk setempat bahawa satu empangan dengan ketinggian 2meter telah dibina di Tasik Chini pada tahun 1995 dan seperti yang dilaporkan dalam hasil kajian UKM “Seasonal Influence on Water Quality and Heavy Metals Concentration in Tasik Chini”, empangan itu mengubah Tasik Chini daripada dengan izin, Lotic System kepada Lentic System. Ini bermakna air di dalam Tasik Chini yang pada asalnya akan mengalir keluar dan masuk ke dalam Sungai Pahang pada Musim Monsoon kini telah bertukar menjadi sebuah tasik bertakung yang air tidak mengalir. Ini telah mengubah sistem ekologi di Tasik Chini dan mengakibatkan pencemaran air Tasik Chini.

10. Dato Seri Yang Dipertua, keadaan yang berkenaan telah menjadi lebih teruk dengan aktiviti pelombongan bijih besi dan pembalakan di kawasan hutan berhampiran yang telah mengakibatkan kandungan nutrien dan logam berat di dalam Tasik Chini makin meningkat. Implikasi daripada keadaan ini adalah seperti berikut:
a. Ekosistem Tasik Chini telah berubah dan mengakibatkan tumbuhan teratai sukar bertumbuh dan kini diganti oleh sejenis tumbuhan yang bernama ekor kuching. Selain itu, kekayaan mineral di Tasik Chini sesuai untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan dan ini telah mengakibatkan tasik berkenaan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kematian ikan.

b. Merujuk kepada buku “Death of the Dragon God Lake – Voices from Tasik Chini, Malaysia”, Tasik Chini terkenal dengan pelbagai spesies ikan dan burung di mana 30 spesies ikan, 98 spesies burung, 22 spesies mamalia, 3 spesies amphibia dan 12 jenis reptilia yang dulu dapat ditemui di Tasik Chini ini sukar ditemui akibat daripada pencemaran di Tasik Chini. Daripada haiwan berkenaan, 6 jenis burung, 2 jenis mamalia dan tiga jenis reptilia merupakan haiwan jenis pupus yang sukar ditemui.

c. Gangguan kehidupan komuniti Orang Asli di kawasan berhampiran. Terdapat enam kampung orang asli Jakun – Kampung Gumum, Ulu Gumum, Tanking Puput, Chenahan, Melai dan Ulu Melai di kawasan berhampiran Tasik Chini. Air Tasik Chini yang dulu menjadi sumber air mereka kini sudah tidak boleh digunakan sebagai air minuman. Di samping kekurangan sumber hasil ikan yang diakibatkan oleh pencemaran Tasik Chini, pembalakan dan pelombongan secara besar-besaran di kawasan berhampiran telah menceroboh tanah adat orang asli. Orang Asli telah kehilangan tempat mengutip hasil perhutanan dan tempat menjalani pemburuan. Keadaan ini turut mengganggu cara kehidupan Warga Jakun yang amat bergantung kepada sumber hutan. Mengapakah kepentingan pelombong diutamakan tetapi suara orang asal yang sudah menduduki situ sejak turun-temurun diketepikan?
11. Dato Seri Yang Di-Pertua, sedangkan isu ini sering dibangkitkan oleh NGO-NGO dan pakar yang menjalani kajian terhadap alam sekitar, namun Kerajaan Pahang kelihatan tidak proaktif dalam menyelesaikan isu ini. Saya berharap agar Kerajaan Pahang mengambil inisiatif sejajar dengan Titah Diraja Duli Yang Mulia Pemangku Raja Pahang dan menyelesaikan isu pencemaran Tasik Chini dan mendengar rintihan warga Orang Asli dari Chini.

PENYELARASAN PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN
12. Dalam Ucapan Titah Diraja, satu lagi isu yang dibangkitkan adalah tekanan sara hidup rakyat Pahang yang semakin meningkat. Berikutan dengan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) sebanyak 6%, kehidupan rakyat biasa makin terhimpit. Janji perdana menteri Malaysia bahawa harga barang akan turun selepas pelaksanaan GST sehingga kini masih belum tertunai.

13. Sedangkan Gaji Minima Malaysia telah ditetapkan sebanyak RM1,000, kebanyakan agensi Kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat masih menjadikan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) RM950 sebagai panduan untuk meluluskan permohonan kebajikan rakyat. Dato Seri’ Yang Di Pertua, dengan keadaan inflasi sekarang, saya berpendapat bahawa PGK RM950 adalah kurang sesuai kerana sesebuah keluarga memang sukar untuk menyara hidup sedangkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Saya mencadangkan Kerajaan Pahang supaya mengambil pengalaman Kerajaan Selangor yang telah membuat penyelarasan PGK kepada RM1,500. Kalau rasa RM1,500 terlalu tinggi pun, selaraskan kepada RM1,200 supaya keluarga-keluarga golongan berpendapatan rendah ini dapat menerima bantuan yang sewajarnya.

KADAR PREMIUM TERLAMPAU TINGGI DI RTP BUKIT GOH
14. Saya turut ingin menyuarakan satu isu bagi Peneroka-peneroka di Felda RTP Bukit Goh. Untuk makluman dewan yang mulia ini, peneroka Fasa kedua dan Fasa ketiga sehingga kini masih gagal mendapat geran tanah kerana ketidakmampuan untuk membayar premium geran tanah yang mencecah RM20 ribu bagi setiap lot tanah rumah. Berbanding dengan Fasa Pertama yang diberi geran secara percuma, peneroka-peneroka Fasa Kedua dan Ketiga dikenarkan kadar premium yang tinggi. Mengapakah keadaan ini berlaku? Saya memohon agar pihak Kerajaan Negeri Pahang memberi geran tanah secara percuma kepada peneroka RTP Bukit Goh fasa kedua dan ketiga sejajar dengan semangat KEADILAN dan penghargaan kepada mereka yang berjasa untuk meneroka hutan dan membuka ladang.

PENUTUP
15. Dato Seri Yang Di Pertua, pembangunan negeri seharus sejajar dengan beberapa aspek seperti keberkesanan, dengan izin efficiency agensi-agensi kerajaan dan kerajaan tempatan. Dalam sidang dewan yang lepas, saya pernah membangkitkan beberapa isu seperti kerosakan Jalan di Haji Ahmad (Nombor aduan MPK 00598/2016) namun sehingga kini masih belum kelihatan sebarang kerja-kerja baik pulih. Saya difahamkan ini melibatkan isu peruntukan dan isu tender dan lain-lain, namun rakyat sedang menilai keberkesanan agensi kerajaan, khususnya kerajaan tempatan dalam menyelesaikan isu rakyat.

16. Sedangkan musim tengkujuh belum bermula, pihak berkenaan seharusnya mengambil inisiatif sekarang dan memastikan longkang-longkang tersumbat dan mencari jalan penyelesaian bai tempat-tempat yang kerap berlaku banjir kilat seperti Lorong Shahzan IM 10 dan 15, Jalan Alor Akar, Lorong Semambu Baru 68 dan Lorong Bukit Setongkol 103 yang telah beberapa kali saya bangkitkan di dewan ini.

17. Akhir sekali, saya berharap agar isu-isu pencemaran dan pentadbiran negeri yang saya bangkitkan di atas dipandang serius oleh kerajaan dan diselesaikan dengan segera.

DEMOCRACY: A SHARED DESTINY

CHAI9681
“It always seems impossible until it’s done.” As Nelson Mandela ‘appeared’ on the post-it note on my face, let me quote him to largely sums up my experiences in Bangkok with Generation Democracy  :)

Throughout these 4 days, It is very fortunate listening to domain experts that presented their practical insights on leadership, digital communication and strategic planning. They shared with passion, often related with real-life cases and interchanged with games that helped us grasp the topics better. (I personally missed the reputation game. Remember Post-it note on your face?)

If only i could list the tools that we have been equipped throughout the workshop: SWOT analysis, campaign message box, email marketing, social media analytics, theory of change, priority map, advocacy plan and the list goes on!

The amazing part of Generation Democracy workshop is that it does not just serve as a learning centre, but also creates urgency for us to pick up these tools to affect change. My to-do list is getting longer along the workshop: apply Theory of Change to my office, build a Communication Plan for upcoming election campaign, update my social media tools, develop advocacy plan to save Chini lake and many others!

Nevertheless, underlying these tools and skills are our beliefs on democratic principles. Sharing of three honourable ambassadors definitely help to strengthen our shared values.

Above all, if without the leadership, curiosity, teamwork and enthusiasm of the participants, the workshop would not be complete. I am impressed by the amount of efforts, of different age, and in different ways that they (we) have contributed to the communities. It reminded me the only way is to take more action to ensure democracy works for youths and the majority people.

Now, i am more assured, that fighting democratic change is not a lonely battle, but a shared destiny of our generation.

17632221_151027678756631_6873284952520503102_o

#UnitingYouth
#IRI
#OOTD

【Kenyataan Media】320 Ribu Anak Muda Menganggur, AMK Kesal Kerajaan BN Gagal Memperkasakan Kehidupan Anak Muda Malaysia

Saya merasa kesal terhadap Kerajaan Barisan Nasional yang sehingga kini gagal menyelesaikan masalah pengangguran anak muda di dalam Malaysia.

Merujuk kepada laporan Bank Negara yang terbaru, kadar pengangguran anak muda telah meningkat daripada 9.5% pada tahun 2014 kepada 10.7% pada tahun 2015. Ini bermakna seramai 320,000 daripada 3 juta anak muda di dalam Malaysia kini menghadapi masalah pengangguran!

Merujuk kepada laporan tersebut, Malaysia menghadapi masalah pengangguran anak muda yang lebih serius daripada negara berhampiran seperti negara Thailand (3.4%) dan Vietnam (6.3%), malahan lebih serius daripada negara Korea Selatan (10.5%).

Saya mendesak kerajaan supaya memandang serius terhadap isu ini kerana anak muda seharusnya meluangkan masa keemasan mereka dengan menceburkan diri dalam pelbagai bidang kerja dan menyumbang kepada ekonomi serta pembangunan negara.

Masalah pengangguran anak muda bukan sahaja bermakna pembaziran sumber dan tenaga telah dilaburkan dalam bidang pendidikan dan pembangunan anak muda, malahan akan mengakibatkan negara Malaysia kekurangan daya persaingan berbanding dengan negara yang lain.

Saya turut merasa risau dengan pendedahan laporan tersebut di mana anak muda graduan universiti yang memiliki sijil pendidikan tinggi menghadapi masalah pengangguran yang jauh lebih serius berbanding dengan anak muda yang tidak pernah belajar di kolej dan universiti.

Laporan Bank Negara turut mendedahkan bahawa daripada semua anak muda yang mengadapi masalah pengangguran, 23% daripada mereka merupakan pemegang sijil pendidikan tinggi. Ini bermakna 15.3% daripada anak muda lepasan pendidikan tinggi kini gagal mencari kerja di pasaran dan ini adalah lebih tinggi berbanding dengan 9.8% anak muda tidak berpendidikan tinggi yang menganggur.

Keadaan ini amat merisaukan kerana statistik itu telah memberi gambaran bahawa sistem pendidikan tinggi di Malaysia yang menerima peruntukan RM13.38 bilion pada tahun 2016 dan RM7.4bilion pada thun 2017 gagal melahirkan modal insan yang sejajar dengan keperluan pasaran dan 15.3% daripada anak muda lepasan graduan gagal mencari pekerjaan.

Selain itu, hasil kajian majikan turut mendapati bahawa kebanyakan graduan lepasan universiti kini menghadapi masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain serta tidak berupaya untuk melaksanakan tugas-tugasan yang diagihkan kepada mereka. Ini bermakna sistem pendidikan tinggi di dalam Malaysia telah GAGAL dalam melahirkan modal insan dan satu REFORMASI Sistem Pendidikan Tinggi perlu dilaksanakan dengan segera.

Maka, saya mendesak Kerajaan Barisan Nasional supaya membuat kajian semula terhadap sistem pendidikan tinggi dan memastikan bahawa graduan lepasan kolej dan universiti tempatan adalah berdaya saing dan sejajar dengan keperluan tenaga kerja pasaran.

Anak muda memerlukan sebuah kerajaan yang dapat menjamin kehidupan dan masa depan mereka tetapi bukan memerlukan sebuah kerajaan yang hanya pandai menganjurkan program rekreasi dan hiburan anak muda tetapi gagal menangani masalah pengangguran anak muda.

Lee Chean Chung
ADUN Semambu
Ketua Penerangan Angkatan Muda KEADILAN Malaysia

【新闻文告】李健聪:高达32万名青年失业 公青团促国阵正视大专高失业率

人民公正党青年团全国宣传主任李健聪敦促国阵政府正视失业率高涨问题,尤其是青年失业与大专新毕业生无法寻觅工作的窘境。

李健聪表示,根据国家银行最新报告,青年失业率已经从2014年的9.5%飙升至2015年的10.7%。与此同时,全国失业率仅徘徊在3.1%左右。

“根据2010年统计局报告,我国约有300万名青年[1]。这表示,大约有32万名青年失业。”

李健聪也引述国行报告,显示我国青年的失业率在区域内亦居高不下。

“比起韩国(10.5%)、越南(6.3%)与泰国(3.4%)更高。[2]失业的青年将失去学习与成长的黄金时期,高失业率意味着我们或将失去一个世代。”

李健聪指出,我国有个怪现象,那就是拥有大专资格的青年,其失业率更高。

“在失业的青年当中,有23%的失业人士拥有大专文凭。这表示,大专青年的失业率高达15.3%。相对的,没有大专生资格的青年失业率仅9.8%。这是个畸形扭曲的现象。”

李健聪也是彭亨州士满慕州议员。他认为这项趋势极度不健康,因为青年花费岁月,而国家大量投资财力在高等教育,但却培养出无法投入劳动市场的青年。

“我国的高等与技职教育与市场要求不匹配,工商界与学术界渐行渐远。同时,根据雇主调查,许多大专生也不具备基本的沟通与办事能力。政府喊了多年教育改革,但至今成效不彰,这难道不是出了问题吗?”

李健聪担忧这项趋势如果持续,加上收入的贫富悬殊变大,将会限制青年的社会流动,而产生一个“穷者越穷,富者越富”的社会。

“青年状况是国家未来的投影:能够为奋进青年提供具前景工作/创业机会的社会,是个有为的社会;青年失业、无房、难婚、负债、遭生活成本挤压的社会,意味着没有未来,前景黯淡的国家!”

李健聪呼吁巫统/国阵政府重视这项大量青年失业的严峻问题,并提出应对政策。

“内阁应该正视这项世代的挑战,深入讨论此事并公布对策,如:启动策略性工业政策,以创造大量的工作机会,同时引导产业往产生高价值工作的方向;公布教育改革的成效;公布如何处理人才外流问题等问题。我们要个有为的政府,而非仅一个懂得通过青体部举办娱乐与休闲活动的政权。”

[1] http://www.iyres.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=800&Itemid=448&lang=ms

[2] The Edge Financial Daily, 24 Mac 2017, pg 7

【公正报】新经济模式已死?论纳吉政经政策大转弯


让我们把时光倒带六年。2010年3月10日,首相纳吉公布“新经济模式”,以取代新经济政策,务求让国民平均收入倍增,进而在2020年之时晋身先进国的行列。

国家文件乃执政政权自设的施政目标,因此宜适时检视监督,以确保政府言而有信,言行如一。否则的话,再多的政策、政纲或宣言,最多只能算是政治修辞(Political Rhetoric),更糟糕则沦为愚弄并混淆人民的政治宣传(Propaganda)。六年悠悠过去,由国家经济顾问团(National Economic Advisory Council)拟定的新经济模式,至今是否有遵循其政策?巫统与国阵有否对症下药?该政策达到了什么目标?忽略了哪个方面?让我们一一检视。

“新经济模式”开宗明义地表示,马来西亚需要一个大幅度的重整(Major Overhaul),而不能够继续“修修补补”的工作。在经历数十年的成长之后,我国陷入中等收入陷阱(第4页),过去让我国成长的方式业已不能再带领我们前进。因此,政府必须“正视事实并做出艰难的决定。”新经济模式分析的课题如下:
1. 生产力:若我国无法随着其它国家提振生产力与生产成本,出口将会出现问题,进而影响国家就业与收入。我国出口大多在电子产业与油棕石油等原产品。大部分出口产品都有大量的入口组件,导致其出口增值量偏低。
2. 私人投资:私人投资自1998年金融风暴后没有恢复。在某些商业领域,政府与政联企业的过度参与已阻碍私人的投资。另外,在马来西亚经商依然困难重重,致使我国不再是投资好地点。
3. 高技术/高薪资工作:许多工作机会依然属于低技术层级。我国创造不够多的高技术/高薪资工作,并导致高技术工作的比例在各个领域中持续降低。许多雇主不高薪聘请员工,反而依赖低技术外劳与价格廉宜的资源,以生产低增值物品或服务来获利。
4. 生产力提升太慢:97金融风暴前,我国劳动生产力的增长是区域最快的。这显示我国缺乏创意,而这亦印证在全要素生产率(Total Factor Productivity)与教育产出(Education to Output)的增长停滞上。
5. 人才:我国不仅未能开发人才,甚至现有的人才也离开。在2007年,高达80%的劳动力仅有大马教育文凭资格。另外,缺乏技能、没创意、英语能力差等,连续多年成为雇主不聘用员工的原因。
6. 贫富差距变大:我国面对的不平等问题更严峻。2008年,只有顶层20%的家庭收入强势增长,底层40%的平均收入增长最少,大部分仅获得少过1500令吉的收入。

“新经济模式”预设若我国经济在2011至2020年之间能够每年平均增长6.5%,那么在2020年,我国的人均国民生产总值将达到1万7700美元。当然,过去五年的经济增长,皆未能达到这项目标。那意味着在2016-2020年,我国只有在发生经济奇迹的情况下,才能够在2020年愿成为先进国。若包括最近马币大幅贬值的惨景,先进国是否只是个海市蜃楼?

马来西亚经济增长(%)
年份 经济增长(%)
2011 5.3
2012 5.5
2013 4.7
2014 6
2015 5

无论如何,“新经济模式”报告建议的八项策略性改革倡议(Strategic Reform Initatives, SRI)依然铿锵有力,也是改革马来西亚的重点:
1. 重新为私人界注入活力
2. 开发有素质的劳动力与降低对外劳的依赖
3. 创造竞争力的本土经济
4. 增强公共领域
5. 透明且对市场友善的扶弱政策
6. 建立知识基础与设施
7. 增强成长的源头
8. 确保可持续的增长

根据以上的改革倡议,报告建议的主要落实层面概述在以下方面:
1. 把援助输送到底层40%的家庭,其中77%是土著,大部分来自沙巴与砂拉越。这底层的40%必须获得适当培训。
2. 透过透明的流程,确保大家获得公平的机会。
3. 以需求和绩效为主来分配资源,以确保能力、收入与生活素质的提升。
4. 良好的体制以方便监督与能够有效落实政策。停止泛滥的寻租模式与恩庇政治。
5. 改革公务员体系,提升或重新培训他们的技能。
6. 环境与发展应该扮演同样重要的考量,以绿色GDP代替现有经济产出的计算方式。

要如何衡量政府落实报告的进度呢?笔者采用一项粗糙的方法,便是把新经济模式报告建议落实的数十项政策一一列出,再根据已知的现况整理出“未实施”与“部分实施”的部分。此等归类固然草率(许多人势必不赞成我国政府有任何改革教育模式的意愿),许多层面亦可争辩(譬如对贪污零容忍的定义),加上许多难以断言的建议也未纳入清单等,但若一览未实施的部分,明确显示政府并没有落实新经济模式,反之姑息甚至纵容既得利益集团。

未实施的政策建议:
1 废除入口准证制度(AP)
2 通过电子政府推介包含州与地方政府的“一站式”执照申请审批服务
3 在私人界有效运作的产业,降低政联企业参与
4 全面铺设宽频
5 确保政联企业不受政府保护,并以商业基准运作
6 为失去工作员工提供劳工安全网
7 设立公平机会委员会(Equal Opportunity Commission)
8 设立转型基金,让企业在改革期间能够获得协助
9 对贪污“零容忍”
10 采纳国际标准,以提高国家财务透明度
11 重新检讨所有政府的科研基金
12 设立如台湾工业技术研究院般的商业化卓越研发中心
13 执行政府于2007年宣布的国家创意模式(National Innovation Model)

部分实施的政策建议:
1 在所有层级政府落实透明有效率的采购
2 在创意与科技方面支援中小型企业
3 提高教育机构的自主性与问责
4 提高英语水平
5 让州与地方政府在地方执行任务
6 改造马来西亚生产力机构
7 确保政府采购支持本土创意方案
8 改革教育模式:从死记硬背到创意/批判思考

从上表可以看出,许多政策一旦落实,势必开罪寻租者(废除入口准证、一站式申请执照、反贪等)、大企业(降低政联企业参与某些产业、提供劳工安全网等)与反动的公务员群体。这些强大的既得利益集团着眼于现成安逸与唾手可得的利益,势必构成改革的巨大阻力。

新经济模式报告亦清晰地指出,有三个原因导致改革失败:利益攸关者因没有在政策形成初期参与而显得兴致缺缺、利益集团的强大阻力,以及由于缺乏政治意愿或行政单位的固有弱点,而导致改革未能专注并长期落实(第110页)。

由此可见,欲让该模式成功,最重要因素是政治意愿与领导能力,以解决既得利益集团的阻力,并带领人民准备应对改变。巫统与纳吉政权有这项远见吗?

答案呼之欲出:没有。纳吉在报告出炉初期,的确极力展现开明、改革与果敢的形象。然而,许多转型工程,无论是政府转型计划、经济转型计划或大马计划,并不是大刀阔斧地实际落实改革,反之避开关键部分,而仅在既有狭隘的空间内大做文章。乍看之下,短期内或有改革的外表,但只要长期检视之,其改革内涵是空洞、浮夸且口号式的。

首先,在宣布新经济模式不久,纳吉便于2011年2月初成立土著议程领导单位(TERAJU)、2011年7月设立高绩效土著企业(TERAS)、2011年8月设立20亿令吉的便利基金(Dana Mudahcara)、2012年11月则在各个走廊计划设立土著议程领导单位办公室,专注扶持土著精英与资本家,与扶持下层40%的精神渐行渐远。

纳吉政权在2013第十三届大选失利后,更直接把新经济模式束之高阁。巫统/国阵首先在该年9月14日推介土著经济理事会(MEB),并扬言将保证土著的股权与资产的拥有权 。随后则成立更渗密的组织加强掌控土著议程:
2013年11月 在所有24个部门成立土著经济增强单位(UPEB)
2014年1月 以1亿令吉成立土著创业机制(Superb)
2014年7月 设定政联企业必须扶持土著企业的绩效指标
2014年11月 推介土著成绩单
2015年4月 重新推介国家企业家机构(INSKEN)

以上所述,印证了纳吉政权政策的大转弯:从看似欲落实新经济模式的伪改革者、向既得利益者妥协分赃的机会主义者,到以种族名目合理化其强化党国资本主义以扶持朋党与土著资产阶级的反动派,别说新经济模式,就连当初新经济政策的精神,也差得远了。这种没有理念只有掠夺、没有意愿只有愿意、没有道德高度只有贪腐深度之辈,正是新经济模式猛烈抨击的对象!


行文至此,不禁叹息:当初纳吉亲自揭盅,由多名国际知名经济学者撰写的新经济模式,如今是否由他亲自杀死了?我尝试登录国家经济顾问团网页(www.neac.gov.my)一探究竟,却发现该网页与新经济模式一样早已湮灭。新经济模式已死,国家还会远吗?

×本文也刊载于《公正报》。有兴趣购买者请联络010-9020925。