Category Archives: Uncategorized

Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang oleh ADUN Semambu Lee Chean Chung di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang

Perbahasan Usul Menjunjung Kasih Atas Titah Diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang oleh ADUN Semambu Lee Chean Chung di Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang

MUQUADDIMAH

Terima kasih Dato Seri’ Yang Di-Pertua.

1. Saya menyokong penuh saranan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang dalam Ucapan Titah Diraja yang mencadangkan supaya semua projek pembangunan bukan sahaja harus membawa impak positif kepada ekonomi negeri, tetapi juga harus mengambilkira kepentingan pemuliharaan alam sekitar dan generasi akan datang.

PEMBANGUNAN KALAH-KALAH
2. Dato Seri Yang Di-Pertua, Kerajaan Pahang harus memandang serius terhadap saranan ini. Saranan Pemangku Raja Pahang membawa maksud bahawa Kerajaan Pahang harus memastikan bahawa semua pembangunan di dalam negeri Pahang adalah “pembangunan menang-menang”, dengan izin “win-win development” yang membawa kepada pembangunan ekonomi dan di samping menjaga kelestarian alam sekitar.

3. Kerajaan harus bijak dalam merancang pembangunan kerana adalah tidak berbaloi sekiranya sesuatu pembangunan yang dilaksanakan itu hanya mendatangkan pembangunan ekonomi tetapi merosakkan alam sekitar. Apa yang lagi teruk adalah, Kerajaan Pahang kelihatan pernah melaksanakan projek “pembangunan kalah-kalah”, dengan izin, “lose-lose development” yang telah merosakkan alam sekitar, tetapi gagal membawa pembangunan ekonomi kepada Negeri Pahang.

4. Kita harus ingat apa yang berlaku ketika pelombongan bauksit giat dijalankan di Negeri Pahang di mana berjuta-juta ton tanah bauksit telah dieksport ke luar negeri tetapi Kerajaan Pahang gagal memperoleh hasil cukai yang setimpal melalui eksport bauksit. Di samping kerosakan alam sekitar akibat daripada pengubahan landskap di tapak bauksit, rakyat Pahang yang hidup di kawasan berhampiran laluan lori bauksit terpaksa sengsara akibat daripada pencemaran habuk dan debu. Apa yang paling teruk adalah selepas moratorium bermula, agensi kerajaan seperti Pegawai Bomba yang dibiayai oleh cukai rakyat diarahkan untuk membantu mencuci jalan yang dicemari. Bak kata pepatah cina, dengan izin, “赔了夫人又折兵”, yang membawa maksud “ingat mendatangkan untung tetapi pada akhirnya merugikan diri-sendiri” adalah amat sesuai untuk menggambarkan pelombongan bauksit di Negeri Pahang.

5. Dalam kes penjualan Kuantan Parade kepada syarikat Singapura pula, kerajaan Pahang kelihatan telah menjual satu kompleks membeli-belah yang berpotensi mendatangkan hasil kepada anak syarikat Kerajaan Pahang kepada syarikat asing. Mengapa melepaskan ayam yang mampu mengeluarkan telur emas kepada syarikat swasta? Saya bersetuju dengan pandangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dalam sidang DUN lepas iaitu – kita sepatutnya menyelamatkan Kuantan Parade! Kuantan Parade adalah milik anak Pahang! Tetapi atas perkara yang kita semua tahu tapi tidak dapat dielakkan, Kuantan Parade, bersama dengan East Coast Mall, akhirnya telah menjadi milikan Singapura.

PENCEMARAN TASIK CHINI & ISU ORANG ASAL
6. Dato Seri Yang Di-Pertua, saya memberi sokongan penuh saranan dalam Titah Diraja yang menekankan bahawa kawasan-kawasan berisiko tinggi seperti tanah tinggi, punca air dan seumpamanya mesti diambil kira dalam melaksanakan setiap rancangan pembangunan. Namun, saya merasa amat sedih kerana keadaan yang bertentangan telah berlaku di kawasan Tasik Chini yang teletak di dalam kawasan YAB Perdana Menteri Malaysia – Parlimen Pekan. Tasik Chini yang merupakan Warisan Negara & Rizab Biosfera UNESCO kini telah kehilangan daya tarikan pelancong dan malah menghadapi krisis yang besar.

7. Saya dimaklumkan bahawa terdapat beberapa orang wakil masyarakat Orang Asli yang peka tentang keselamatan tasik Chini telah hadir bersama dalam dewan yang mulia pada hari ini dan saya ingin mengalu-alukan kehadiran mereka yang peka terhadap isu pencemaran Tasik Chini.

8. Saya telah membuat lawatan ke Tasik Chini pada bulan lepas dan sedangkan lawatan saya dibuat pada waktu cuti sekolah, tiada seorang pun pelancong yang ditemui pada hari berkenaan. Izinkan saya membangkitkan beberapa isu yang kini dihadapi di Tasik Chini di dalam dewan yang mulia ini.

9. Isu yang pertama adalah isu kualiti air Tasik Chini – Air Tasik Chini kelihatan keruh Saya dimaklumkan oleh penduduk setempat bahawa satu empangan dengan ketinggian 2meter telah dibina di Tasik Chini pada tahun 1995 dan seperti yang dilaporkan dalam hasil kajian UKM “Seasonal Influence on Water Quality and Heavy Metals Concentration in Tasik Chini”, empangan itu mengubah Tasik Chini daripada dengan izin, Lotic System kepada Lentic System. Ini bermakna air di dalam Tasik Chini yang pada asalnya akan mengalir keluar dan masuk ke dalam Sungai Pahang pada Musim Monsoon kini telah bertukar menjadi sebuah tasik bertakung yang air tidak mengalir. Ini telah mengubah sistem ekologi di Tasik Chini dan mengakibatkan pencemaran air Tasik Chini.

10. Dato Seri Yang Dipertua, keadaan yang berkenaan telah menjadi lebih teruk dengan aktiviti pelombongan bijih besi dan pembalakan di kawasan hutan berhampiran yang telah mengakibatkan kandungan nutrien dan logam berat di dalam Tasik Chini makin meningkat. Implikasi daripada keadaan ini adalah seperti berikut:
a. Ekosistem Tasik Chini telah berubah dan mengakibatkan tumbuhan teratai sukar bertumbuh dan kini diganti oleh sejenis tumbuhan yang bernama ekor kuching. Selain itu, kekayaan mineral di Tasik Chini sesuai untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan dan ini telah mengakibatkan tasik berkenaan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kematian ikan.

b. Merujuk kepada buku “Death of the Dragon God Lake – Voices from Tasik Chini, Malaysia”, Tasik Chini terkenal dengan pelbagai spesies ikan dan burung di mana 30 spesies ikan, 98 spesies burung, 22 spesies mamalia, 3 spesies amphibia dan 12 jenis reptilia yang dulu dapat ditemui di Tasik Chini ini sukar ditemui akibat daripada pencemaran di Tasik Chini. Daripada haiwan berkenaan, 6 jenis burung, 2 jenis mamalia dan tiga jenis reptilia merupakan haiwan jenis pupus yang sukar ditemui.

c. Gangguan kehidupan komuniti Orang Asli di kawasan berhampiran. Terdapat enam kampung orang asli Jakun – Kampung Gumum, Ulu Gumum, Tanking Puput, Chenahan, Melai dan Ulu Melai di kawasan berhampiran Tasik Chini. Air Tasik Chini yang dulu menjadi sumber air mereka kini sudah tidak boleh digunakan sebagai air minuman. Di samping kekurangan sumber hasil ikan yang diakibatkan oleh pencemaran Tasik Chini, pembalakan dan pelombongan secara besar-besaran di kawasan berhampiran telah menceroboh tanah adat orang asli. Orang Asli telah kehilangan tempat mengutip hasil perhutanan dan tempat menjalani pemburuan. Keadaan ini turut mengganggu cara kehidupan Warga Jakun yang amat bergantung kepada sumber hutan. Mengapakah kepentingan pelombong diutamakan tetapi suara orang asal yang sudah menduduki situ sejak turun-temurun diketepikan?
11. Dato Seri Yang Di-Pertua, sedangkan isu ini sering dibangkitkan oleh NGO-NGO dan pakar yang menjalani kajian terhadap alam sekitar, namun Kerajaan Pahang kelihatan tidak proaktif dalam menyelesaikan isu ini. Saya berharap agar Kerajaan Pahang mengambil inisiatif sejajar dengan Titah Diraja Duli Yang Mulia Pemangku Raja Pahang dan menyelesaikan isu pencemaran Tasik Chini dan mendengar rintihan warga Orang Asli dari Chini.

PENYELARASAN PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN
12. Dalam Ucapan Titah Diraja, satu lagi isu yang dibangkitkan adalah tekanan sara hidup rakyat Pahang yang semakin meningkat. Berikutan dengan pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) sebanyak 6%, kehidupan rakyat biasa makin terhimpit. Janji perdana menteri Malaysia bahawa harga barang akan turun selepas pelaksanaan GST sehingga kini masih belum tertunai.

13. Sedangkan Gaji Minima Malaysia telah ditetapkan sebanyak RM1,000, kebanyakan agensi Kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat masih menjadikan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) RM950 sebagai panduan untuk meluluskan permohonan kebajikan rakyat. Dato Seri’ Yang Di Pertua, dengan keadaan inflasi sekarang, saya berpendapat bahawa PGK RM950 adalah kurang sesuai kerana sesebuah keluarga memang sukar untuk menyara hidup sedangkan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Saya mencadangkan Kerajaan Pahang supaya mengambil pengalaman Kerajaan Selangor yang telah membuat penyelarasan PGK kepada RM1,500. Kalau rasa RM1,500 terlalu tinggi pun, selaraskan kepada RM1,200 supaya keluarga-keluarga golongan berpendapatan rendah ini dapat menerima bantuan yang sewajarnya.

KADAR PREMIUM TERLAMPAU TINGGI DI RTP BUKIT GOH
14. Saya turut ingin menyuarakan satu isu bagi Peneroka-peneroka di Felda RTP Bukit Goh. Untuk makluman dewan yang mulia ini, peneroka Fasa kedua dan Fasa ketiga sehingga kini masih gagal mendapat geran tanah kerana ketidakmampuan untuk membayar premium geran tanah yang mencecah RM20 ribu bagi setiap lot tanah rumah. Berbanding dengan Fasa Pertama yang diberi geran secara percuma, peneroka-peneroka Fasa Kedua dan Ketiga dikenarkan kadar premium yang tinggi. Mengapakah keadaan ini berlaku? Saya memohon agar pihak Kerajaan Negeri Pahang memberi geran tanah secara percuma kepada peneroka RTP Bukit Goh fasa kedua dan ketiga sejajar dengan semangat KEADILAN dan penghargaan kepada mereka yang berjasa untuk meneroka hutan dan membuka ladang.

PENUTUP
15. Dato Seri Yang Di Pertua, pembangunan negeri seharus sejajar dengan beberapa aspek seperti keberkesanan, dengan izin efficiency agensi-agensi kerajaan dan kerajaan tempatan. Dalam sidang dewan yang lepas, saya pernah membangkitkan beberapa isu seperti kerosakan Jalan di Haji Ahmad (Nombor aduan MPK 00598/2016) namun sehingga kini masih belum kelihatan sebarang kerja-kerja baik pulih. Saya difahamkan ini melibatkan isu peruntukan dan isu tender dan lain-lain, namun rakyat sedang menilai keberkesanan agensi kerajaan, khususnya kerajaan tempatan dalam menyelesaikan isu rakyat.

16. Sedangkan musim tengkujuh belum bermula, pihak berkenaan seharusnya mengambil inisiatif sekarang dan memastikan longkang-longkang tersumbat dan mencari jalan penyelesaian bai tempat-tempat yang kerap berlaku banjir kilat seperti Lorong Shahzan IM 10 dan 15, Jalan Alor Akar, Lorong Semambu Baru 68 dan Lorong Bukit Setongkol 103 yang telah beberapa kali saya bangkitkan di dewan ini.

17. Akhir sekali, saya berharap agar isu-isu pencemaran dan pentadbiran negeri yang saya bangkitkan di atas dipandang serius oleh kerajaan dan diselesaikan dengan segera.

川普胜选后分析:回归左右政治,回归基层民主

文章刊载于《公正报》。有意购买请联络黄先生(010-9020925)。

161122-3
2016年11月9日,出乎全世界的预料,扬言在墨西哥筑墙、禁止穆斯林进入美国且发言侮辱女性的亿万富豪川普,当选为美国总统。

然而,如果观察欧美今年的各党民调与选举成绩,或许不该用意外来形容川普的胜利。

过去数年,无论是英国的独立党(UK Independent Party)、德国另类选择党(Alternative For Germany)、法国的国民阵线(Front National),还是匈牙利“更好的匈牙利运动”(Jobbik)等右翼政党的崛起,都可以从中嗅到排外、反移民难民、收紧人权、恢复死刑等极右倾向。

川普当选后,法国国民阵线领袖玛丽琳•勒庞(Marine Le Pen)第一个恭贺川普当选,并“欢迎一个新世界的到来”。勒庞之前不断发表反难民言论,指大部分的难民都是经济移民,当被要求提出证据时,她说“看电视就知道”。而这名人物,在最近的法国总统大选民调中,领先其它对手至少9个百分点。 法国即将于2017年4月23日举行总统选举,川普效应或将登陆法国。

与此同时,在德国冒起的另类选择政党,也在2016年3月13日举行的三州(巴符州、莱法州与萨安州)的地方选举中大有斩获,得票甚至比总理默克尔所领导的基民盟(CDU)还要高。明年联邦议会选举,另类选择党没有悬念将获得席位。就目前民调来看,选择党的支持率仅次于基民盟和社会民主党(SDP),高于绿党和左派党,未来其与社会民主党共同争夺联邦议会第二大党并非不可能!

英国也一样。英国独立党的脱欧立场强硬,领导法拉奇(Nigel Farage)在6月23日的脱欧公投中,带领脱欧阵营逆势胜出,首相卡梅伦(David Cameron)甚至因而辞职。在叙利亚男孩沉尸海滩的照片曝光后,该党前国会议员候选人Peter Bucklitsch甚至在推特表示:“这个男孩穿得好,吃得好,他的死完全是因为父母贪图欧洲的安逸生活。插队是要付出代价的。”

回到美国。川普当选后,亦第一时间委任右翼强硬派进入内阁。其中,史蒂芬•巴农(Stephen Bannon)受委为白宫首席顾问,而迈克尔•弗林将军(Gen. Mike Flynn)受委为国家安全顾问。巴农在成为川普的竞选幕僚长之前,在右翼媒体Breitbart工作,并且以“白人种族主义”为荣。弗林将军之前曾公开指伊斯兰为“癌症”。以上内阁成员,都是鹰派好战之徒。很难想像川普将施行其选前承诺的孤立主义与减少军事行动。

选择名单上,赫然也有经济新自由主义的教父——纽特•金里奇的名字。此君乃共和党前众议院议长,是1994年“与美国签约”(Contract with America)宣言的推手,大肆推动医疗私营化、减税、降社会福利、贸易自由化等经济右翼措施,是美国新自由主义的代表人物。如今,根据《外交政策》报导,金里奇将在川普内阁内担任前无古人的“首席策划师”(Chief Planner)一职。在总统授权下,他将“能够观察任何机构任何计划的详情,并直接给予总统建议”。

讽刺的是,今天美国中下阶层的许多问题,便是在80-90年代,包括金里奇时代自由化政策下的结果。当时资本家因全球扩张赚得盆满钵满,许多工作却外移到其它国家,进而导致贫富差距变大、本土工人权益受忽视、薪资常年不涨、最低工资遭冻结。今日川普受到中西部白人蓝领阶级热烈拥戴,但背后的幕僚,岂不就是当年的始作俑者吗?

虽然进步派存着侥幸的心理,认为希拉里应该可以小胜川普,但从各国右翼抬头的趋势,客观而言,川普的胜利,对于他们而言是个当头捧喝。

川普的胜利,与其说是美国人民的错误选择,倒不如说是进步派的失败。

自80年代新自由主义兴起之后,全球历经许多重大改变。自“铁娘子”撒切尔夫人自1979年成为英国首相,以及演员里根在1981年成为美国总统开始,实施了一系列的自由化措施:降低所得税、减少政府在医疗、教育、房屋与交通的开支、修法削减工会力量,并且把许多国营企业私营化。无论是水供、电力、航空、汽车,甚至公共房屋,都变卖予私人界。

美国的自由化则走得更加彻底。美国传统上没有强盛的工会运动,过去共和党或民主党皆在温和保守派与自由中间派之间摇摆,长时间没有走太进步(或激进)路线,因此更亲大财团,也更适合成为滋生新自由主义的温床。

过去30年,美国大力推动金融去管制化,导致企业阻击手横行,敌意收购成为常态。注重长期经营的企业家,逐渐让路予要求短期绩效的股东,以及能够刺激股价的CEO。80年代末期,社会主义阵营崩溃,更加助长美国模式的气焰。学者福山甚至把这称为“历史的终结”,意味着资本主义的最后胜利。

90年代开始,许多前社会主义国家也被卷入资本主义全球经济。这个时候,美国开始主导多国贸易协定。从1994年的北美自贸协议开始,加上“华盛顿共识”之下所产生的三个主要机构:美国财政部、国际货币基金组织与世界银行的推波助澜,贸易协定似乎成为全球化的一个过程,而阻挡这个趋势的则是食古不化的原始人。

贸易的全球化,以及随之形成的经济金融化(Financialization),造福的是两国资本家,还有薪酬猛涨的CEO等精英,剥削的却是各国的工人阶级。各国的左翼力量原本有充裕的能力处理这项事情,然而在新自由主义浪潮席卷之下,左翼主流选择走上英国社会学家纪登斯(Anthony Giddens)所提倡的“第三条道路”或中左(或自由中间)路线,开始遗弃工人阶级与中下阶级选民。代表这条道路的典型人物,要数英国前首相东尼•布莱尔以及,是的,便是败给川普的希拉里丈夫——比尔•克林顿。

当主流政党中间化、华盛顿精英遗弃工人阶级的权益,转而逢迎中产阶级与企业献金,民主对于中下阶级选民便了无意义。而炮打华盛顿精英、不理政治正确、要清理政客的“政治素人”川普,因此对他们自然有吸引力。但由于川普语出惊人,民调中许多选民耻于公开支持川普,因此才出现民调皆为希拉里小幅领先,到最后川普稳然胜出的惊讶发展。

认为川普是个小丑、而支持他们的群众皆为无知笨蛋者,只是自诩进步的自由主义者之盲点。实际上,正是这群被时代遗弃的民众,想要从逐渐趋同的两党精英中重夺民主,才会发生以上的政治革命。

川普的当选,也让人事后孔明地推测,如果代表民主党出征的不是“能够被主流接受”的希拉里,而是“社会主义者”伯尼•桑德斯(Bernie Sanders)的话,历史会不会改写?

历史当然没有如果。但历史的用途,恰恰就是提醒我们不要一再固执己见。5月初选民调已经清楚显示,桑德斯以49.7%领先川普的39.3%,而川普与希拉里在当时的民调却几乎打平。桑德斯也在威斯康辛与密歇根州等铁锈地带(Rust Belt,过去是工业重镇,但现在只剩下废弃已生锈的工厂)大幅领先川普,在初选时也在以上州属击败希拉里。

虽然意识形态南轩北侧,川普与桑德斯的选票确实有重叠,尤其是在白人、青年、城郊、低收入选民的这一块。而且,两人皆有极强的草根动员能力,以及能够把话说到这群人心里的能力。而这一块选民,希拉里与其严重脱节,加上其政治权贵形象,在反精英反建制的浪潮之中,在桑德斯无法获得民主党超级选票(Super Delegates)祝福而无缘上阵之下,相当大部分以抗议票(Protest Votes)的方式给了川普。

不得不说,极右抬头,中左精英的狂妄难辞其咎。当左翼放弃其理想,放弃代表工人阶级,便导致中下阶级选票大量流向极右政党的情况。主流政党失利,但极右势力却有问鼎中原的能力,精英与自诩进步的人士要自我检讨,还是忙着去检讨支持这些小丑、极端主义者的无知白痴?

当然事无绝对。右翼抬头的同时,我们亦看到左翼的兴起:从英国工党的新党魁郝尔彬(Jeremy Corbyn)、奥地利新任总统,以独立候选人身份参选的绿党党员范德•贝伦(Alexander Van der Bellen),还有最有能力击败川普的桑德斯,都是代表人物。在川普获选后,许多患上集体失落症的美国人,从桑德斯新推介的书籍以及巡回推介礼中获得心灵慰藉,而桑德斯这几天在推特也呼吁美国人更积极地介入政治进程。他宣称:“只有当数以百万计的打工仔、青年与乐龄人士,在一起要求为全民工作的政府,真正的改变才会达成。”

中间派的失败,意味着左右的崛起;精英的失落,是否伴随着基层民主革命的到来?左右光谱再次发亮,而阶级政治,正等待者代表他们的声音。

161122-2

赴寮国与美国总统奥巴马对话 李健聪与东盟青年领袖交流

在东盟于寮国召开峰会之际,彭亨州士满慕州议员李健聪受邀前往寮国琅勃拉邦(Luang Prabang)出席为期四天三夜的青年领袖峰会,并在峰会期间得以与美国总统奥巴马举行长达两小时的对话。

这项由东盟青年领袖倡议(Young Southeast Asian Leaders Iniative)主办的活动,旨在促进东盟各国政治、非政府组织与在各领域有所长的青年领袖的交流与联系,并且深入探讨贫穷、贫富差距、民主与发展等课题。共有176名来自东盟十国的青年参与了这项峰会。

除了与美国总统奥巴马对话,这项峰会也邀请了多名重量级主讲人,如美国驻东盟大使妮娜(Nina Hachigian)、美国教育与文化事务助理国务卿依雯(Evan Ryan)与美国国际开发署使命处主任贝丝(Beth Page)等,席间的讨论让出席青年获益不少。

李健聪在马来西亚文化展上与马来西亚青年们合照。

160911-2

 

李健聪与美国国务院国际交流处主任阿当(Adam Meier)合照。

160911-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelancaran Kuih Bulan Reformasi bersama Presidennya KEADILAN Kak Wan

Pelancaran Kuih Bulan Reformasi bersama Presidennya KEADILAN Kak Wan bersama Maskot Parti KEADILAN Rakyat – “ADIL” pada hari ini. Setiap kotak Kuih Bulan Reformasi dijual pada harga RM20 dan mengandungi dua biji Kuih Bulan berperisa lotus dan kacang.
13913897_1072756652759933_9140995354496973660_o
Untuk mendapatkan Kuih Bulan Reformasi, sila hubungi 016-6221908 (KL & Selangor), 012-596019 (Perlis, Kedah & Pulau Pinang), 012-5322152 (Perak), 016-7183453 (Melaka), 016-9391220 (Pantai Timur & Johor) & 013-8393325 (Sabah & Sarawak).

*Pada bulan September 1998, mantan Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim telah dilucutkan jawatannya dan ditahan serta dizalimi dan pada ketika itu juga, tercetuslah pergerakan Reformasi yang dipelopori rakyat.

Secara kebetulan, pelancaran Gerakan Reformasi dijatuhkan pada Pesta Tanglung tahun berkenaan. Perkataan “Reformasi” telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Tionghua buat pertama kalinya dengan ertikata “Lawan Tetap Lawan” dan Tanglung yang tertera “Reformasi” dalam Bahasa Tionghua telah dibawa dalam perarakan Pesta Tanglung.

Dalam sejarah Negara China, Kuih Bulan telah digunakan sebagai alat sebaran maklumat di mana sepucuk nota yang mengandungi mesej menggulingkan pemerintah zalim telah diselitkan di dalam Kuih Bulan dan kerajaan yang zalim pada ketika itu telah berjaya digulingkan oleh rakyat.

Maka, KEADILAN melancarkan Kuih Bulan Reformasi bagi memperingatkan semua warga Malaysia supaya meneruskan agenda Reformasi dan menjatuhkan Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang zalim dan menindasi rakyat.

A Case for One Unified Opposition Party in Malaysia – Lee Chean Chung


The recent concluded by-elections in Kuala Kangsar and Sungai Besar was met with a palpable defeat of Amanah. And a loss to Amanah is an equivalent to a blow being dealt to Pakatan Harapan (PH) as a whole. Nevermind the fact that Barisan Nasional (BN) was able to win convincingly in these two by-elections, what is more inauspicious or probably embarrassing was the fact that PH conceding second place to PAS in Kuala Kangsar.

If the recent results were to replicate itself in the next General Election, it is probable that PH’s rule in Selangor and Penang might be overthrown, PAS will equally lose her autonomy in Kelantan and BN will regain its 2/3 majority in Parliament. Unfortunately, the slump does not end there. With the 2/3 majority in hand, I prognosticate BN will introduce more repressive policies and there will be further redelineation of electoral boundaries which only serves the interest of the establishment. Oppositional force will be further eroded, harking back to the memories of previous failed opposition pacts.

By then, Amanah will resign itself to history because it is still a relatively new party and KEADILAN will also suffer immensely given that the seats they are mostly contesting are similar to Sungai Besar. Plus, DAP could only maintain his momentum through constituencies that are urbanized and comprises almost 70% of Chinese population. While, PAS will continue to survive in Kelantan, Terengganu and Kedah, they would also be unable to make any meaningful political breakthrough. Malaysia’s political progress will retreat itself to the state of pre 2008.

Furthermore, I also humbly predict that that the ‘Ijok Miracle’ will not happen again. This is because there are a few protest movements – Bersih 1.0 and Hindraf movements – happening in Malaysia after the Ijok by-election. However, it is doubtful there will be any protests or rallies at the moment right now.

As the British writer Aldous Huxley once said that men do not learn much from the lessons of history and that is the most important of all the lessons of history. Although, we sing songs about our proud achievement as a nation and society is progressing to unbelievable height, but yet, our strategy and mentality to counter BN still remain as a sham in contrast to what we’ve achieved technologically.

If we are still unable to extract any lessons from our history, then victory shall inevitably belong to those whom are more adept at the ‘great game’. One should do well to not underestimate a Prime Minister who has managed to solicit 2.6 billion into his personal bank account and yet still retain the mandate to rule the country.

I also have taken the liberty to avoid predicting what is PAS next more, because a Hadi led PAS is as much as an enigma to the opposition party now. Thus, under a variety of conditions that is hugely unfavorable, the challenge would be a solution to break the stagnating political impasse and at the same time expanding the strength of PH. Therefore, I humbly propose a merging of three political component parties of PH.

Cracks and frictions still exist within the model of PH as the three cornered fights in Sarawak has evidently shown. The shouts for unity and solidarity within PH look pale in comparison with the bickering in Sarawak Election. While, I respect the bickering might rest on the argument where PH has an equal power sharing model unlike UMNO’s hegemonic rule in BN. But this is simply unacceptable especially during times where the rakyat are harboring high hopes on the opposition. PH should not aim to become Pakatan Rakyat 2.0, instead we should aspire to consolidate our strength and resources to compete against BN under a single unified political platform, or at the very least under the same political logo.

Confronting BN under a single unified political platform would be throwing a spanner in this political impasse and also, paving the way for a more efficient seat negotiation process within the opposition parties,

The merging of the 3 parties has the following number of advantages:

• A new political possibility: If the merging of the 3 parties are successful, this could have the implication of tearing up a brand new possibility in Malaysia’s politics. By deriving support from the 51% electoral votes that Pakatan Rakyat has gained during 505, this will enable a formation of a single urbanized, multi-racial and progressive political party which is more reflective to the political reality of ordinary Malaysians now. The move will also be heralded as a historic, groundbreaking and bold attempt to unify and give a breath of fresh air to Malaysia, as well as being viewed as a new symbol of ‘REFORMASI’. A new unified opposition could also have the potential to disrupt Najib’s tactic which relies on divide and sabotaging the opposition.

• A more efficient resource allocation: The general rule of thumb for opposition coalition consist of DAP contesting in Chinese populated areas, KEADILAN will be campaigning in a more mixed constituency, whereas AMANAH will station at the rural Malay heartlands. If the 3 parties are successfully integrated, resources from the urban constituency could be more efficiently collectivized and transferred towards the more hotly contested semi-urban constituency. The constant bickering and argument for resources and seat allocation will be formally internalized and resolved under a single party. This will increase the opposition party credentials and deliver a perception of a stronger opposition party that is ever ready to become the government.

• Eliminating race base political parties: Although YB Liew Chin Tong has classified DAP as an urbanized political party, but the fact differs very much. DAP still has more than 90% of Chinese population as member of the party, and at best, it could only be surmised as a Chinese urbanized political party. And over the past few decades, the usual Chinese dominated urban constituencies such as Kuantan, have become more diverse in ethnicity representation. I believe other cities in Malaysia are experiencing a more diverse population too. With all due respect to YB Liew Chin Tong, if he is sincere enough about his aforementioned version of DAP, he should contemplate on how to shed his party of the labeling of just another ‘chinese party’, and I dare say merging with KEADILAN and AMANAH is the boldest and best move as of right now, where Socialist Front, Gagasan Rakyat and Pakatan Rakyat have all failed to achieve.

• Political cooperation with other political parties: The single unified political party is free to negotiate with any political parties in Malaysia, and political cooperation which is unforeseeable during the PH and Pakatan Rakyat times may indeed become viable now. For example, a unified political party could negotiate with PAS and East Malaysia Parties in a stronger position now, and this opens up any form of political cooperation as long as it is answerable to the rakyat with the aim to defeat BN.

Skeptics might argue the merging might also give birth towards many structural problems, but as I have feebly described above, political development is dynamic and it is ultimately dialectic. What opposition parties should fight now, is to prevent an extended political stagnation. Faint heart never won fair lady, and the possibility of a unified opposition political party is the least of what BN would’ve expected from us and I believe, it will create a whole new political order which is able to better respond to the needs and pleads of the current disillusioned and despondent Malaysian now. There is indeed a vacuum for it, and it is of paramount importance the opposition should seize it as soon as possible.

However, what remains as the biggest obstacle to a unified political party and coincidentally, also leads to the demise of Pakatan Rakyat is the obsession about territorial imperative – the need to claim and defend a territory.

In the political world of territorial imperative, politicians remain complacent in their comfort zone and choose to be apathetic over territory they have no power over. And if the argument were to be placed in the context of Malaysia, those who practices territorial imperative are precisely those who constantly seeks assurance from his/her own race and remain content in his/her own ‘racial’ territory. A new kind of politics should not strive to walk the path that BN has treaded for us, but we must smash down the walls of racial and religious bigotry that divide us and unite all those whom were oppressed in any ways by BN.

So, what is it that is still preventing us from having a dialogue about a unified political party, the stubbornness of some political leaders, the reticence for fear of empowering the rakyat or the inability to give up on race based politics? I rest my case and remain hopeful the answer lies elsewhere.

Lee Chean Chung is the Youth Information Chief of KEADILAN and the ADUN of Semambu, Pahang.