Jawapan Dewan 州议会答复

Mesyuarat Pertama Penggal Pertama
Jawapan Bertulis Mesy Pertama Penggal Pertama (1 – 9 Julai 2013)_Part1
Jawapan Bertulis Mesy Pertama Penggal Pertama (1 – 9 Julai 2013)_Part2
Jawapan Bertulis Mesy Pertama Penggal Pertama (1 – 9 Julai 2013)_Part3
Jawapan Bertulis Mesy Pertama Penggal Pertama (1 – 9 Julai 2013)_Part4
Jawapan Lisan 03 JULAI 2013
Jawapan Lisan 04 JULAI 2013
Jawapan Lisan 08 JULAI 2013
Jawapan Lisan 09 JULAI 2013

Mesyuarat Kedua Penggal Pertama
Jawapan Bertulis Mesyuarat Kedua Penggal Pertama (18-26 Nov 2013)_Part1
Jawapan Bertulis Mesyuarat Kedua Penggal Pertama (18-26 Nov 2013)_Part2
Jawapan Bertulis Mesyuarat Kedua Penggal Pertama (18-26 Nov 2013)_Part3
Jawapan Bertulis Mesyuarat Kedua Penggal Pertama (18-26 Nov 2013)_Part4
Jawapan Bertulis Mesyuarat Kedua Penggal Pertama (18-26 Nov 2013)_Part5
Jawapan Lisan 18 NOVEMBER 2013
Jawapan Lisan 19 NOVEMBER 2013
Jawapan Lisan 20 NOVEMBER 2013
Jawapan Lisan 21 NOVEMBER 2013
Jawapan Lisan 25 NOVEMBER 2013
Jawapan Lisan 26 NOVEMBER 2013

Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua
Jawapan Bertulis Mesy Ketiga Penggal Kedua (15-23 DISEMBER 2014)
Jawapan Lisan 15 DISEMBER 2014
Jawapan Lisan 16 DISEMBER 2014
Jawapan Lisan 17 DISEMBER 2014
Jawapan Lisan 18 DISEMBER 2014

Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga
Jawapan Bertulis Mesy Pertama Penggal Ketiga (18-29 MEI 2015)
Jawapan Lisan 25 MEI 2015
Jawapan Lisan 27 MEI 2015
Jawapan Lisan 28 MEI 2015
Jawapan Lisan 29 MEI 2015

Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga
Jawapan Bertulis Mesy Ketiga Penggal Ketiga (16-24 NOVEMBER 2015)
Jawapan Lisan 16 NOVEMBER 2015
Jawapan Lisan 17 NOVEMBER 2015
Jawapan Lisan 18 NOVEMBER 2015
Jawapan Lisan 19 NOVEMBER 2015_Part1
Jawapan Lisan 19 NOVEMBER 2015_Part2
Jawapan Lisan 23 NOVEMBER 2015
Jawapan Lisan 24 NOVEMBER 2015

Mesyuarat Pertama Penggal Keempat
Jawapan Lisan 17 MEI 2016
Jawapan Lisan 18 MEI 2016
Jawapan Lisan 19 MEI 2016
Jawapan Lisan 23 MEI 2016
Jawapan Lisan 24 MEI 2016

Mesyuarat Kedua Penggal Keempat
Jawapan Bertulis Mesy Kedua Penggal Keempat (08 SEPTEMBER 2016)
Jawapan Lisan 08 SEPTEMBER 2016

Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat
Jawapan Bertulis Mesy Ketiga Penggal Keempat (21-25 NOVEMBER 2016)_Part1
Jawapan Bertulis Mesy Ketiga Penggal Keempat (21-25 NOVEMBER 2016)_Part2
Jawapan Bertulis Mesy Ketiga Penggal Keempat (21-25 NOVEMBER 2016)_Part3
Jawapan Lisan 21 NOVEMBER 2016
Jawapan Lisan 22 NOVEMBER 2016
Jawapan Lisan 24 NOVEMBER 2016
Jawapan Lisan 25 NOVEMBER 2016

IMG03628-20131126-1243